Puhelinyhtiö – Tarvaalan Telefooniyhdistys

Ote kirjasta Laukaanvirran rantamilta III, s. 59. Eino Kautto: Jyväskylä 1995 Gummerus Kirjapaino Oy.

”Ensimmäinen täysin lauSAMSUNG CSCkaalainen puhelinyhtiö perustettiin Tarvaalaan eli Laukkavirralle, kuten nykyisin keskusta nimitetään. Tarvaalan Telefooniyhdistyksen perustava kokous on pidetty 10.11.1911 Ikosen kauppakartanossa ja tästä kokouksesta on alkuperäinen pöytäkirja tallella. Ensimmäisen johtokunnan esimieheksi valittiin Artturi Trygg, rahastonhoitajaksi kauppias S. Ikonen, jäseniksi maanviljelijät Juho Oksanen ja Matti Ollikainen sekä mylläri Ville Korhonen. Myöhemmin oli yhdistyksen asioiden hoito keskittynyt Matti Ollilan harteille.

Tarvaalassa aloitti pll sodan jälkeen v. 1947 mielenkiintoisen kokeilun ja tätä kokeilua sovellettiin myös Simunassa. Tarvaalan yhtiö tarjosi laitteitaan pll:lle v.1946. Pll hyväksyi esityksen sekä teki yhdistyksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan pll rakentaa ja hoitaa keskuksen sekä keskusjohdot. Yhtiö puolestaan palkkaa keskuksenhoitajan. Yhtiö tai tilaajat rakentavat ja hoitavat myös tilaajajohdot sekä puhelinkoneet. Tällä kokeilulla oli tarkoituksena parantaa maaseudun pienten yhtiöiden toimintamahdollisuuksia, mutta jättää keskuksenhoitajan palkkaaminen edelleen keskusalueen tilaajien huoleksi. Tilaajajohdot jäivät myös tilaajien omistukseen ja hoitoon. Tämä kokeilu ei onnistunut sillä etukäteen oli epävarmaa tietää, oliko vika tilaajajohdossa, puhelinkoneessa tai keskuksessa. Vuonna 1953 kokeilusta luovuttiin ja pll otti hoitoonsa myös paikallisverkon sekä keskuksen hoidon ja puhelimenhaltijat tulivat normaaleiksi tilaajiksi.”

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC